TKO JE TKO?

 • Udruga za promicanje stvaralaštva i jednakih mogućnosti Alternator - Organizator Festivala prava djece
 • Tatjana Aćimović – Osnivačica i umjetnička direktorica Festivala prava djece
 • Maja Flego – Selektorica osnovnoškolskog programa „Školski objektiv“
 • Boško Picula – Selektor srednjoškolskog programa „Mislim, dakle snimam“
 • Ana Žnidarec Čučković - Savjetnica za obrazovne programe Festivala; Predsjednica Alternatora
 • Jana Šivak – Izvršna producentica 
 • Katarina Ivče Farnell – Direktorica programa 
 • Martina Mršić – Odnosi s medijima (martina[at]imamrijec.hr)
 • Irena Domitrović – Koordinatorica programa za škole 
 • Matej Radnić (Panda komunikacije) – Web dizajner
 • Inesa Antić (Antidrama) – Urednica web stranice 
 • Pink Moon – Dizajn 
 • Marin Ilej – Ured UNICEF-a za Hrvatsku
 • Marijana Muhić – Ured UNICEF-a za Hrvatsku
Adresa: Medveščak 53, 10 000 Zagreb
Telefon: 01/ 4844 396
Email: festivalpravadjece[at]alternator.hr
© Copyright 2020 - Festival prava djece- All Rights Reserved
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram