TEMA FESTIVALA

Mentalno zdravlje

Mentalno zdravlje puno je više od izostanka mentalnih bolesti, ono je stanje dobrobiti u kojem ljudi mogu upoznati svoj potencijal za učenje, nositi se s uobičajenim stresom i biti povezani sa zajednicom i prijateljima. Mentalno zdravlje kod djece i mladih doprinosi lakšem školovanju, gradi otpornost na stres, te pruža samopouzdanje za samostalno traženje pomoći, stoga je važan čimbenik u djetetovoj uspješnosti i u kasnijoj dobi. Međutim, problemi s mentalnim zdravljem većinom nastaju u mladosti, i to tijekom razdoblja školovanja.

Obitelj je prva točka u kojoj bi se mentalno zdravlje djece i mladih trebalo njegovati, na čijoj bi dobrobiti trebalo raditi. Postoji dugogodišnji problem nedostupnosti stručnjaka mentalnog zdravlja djeci i njihovim roditeljima, a zanimljiva je i ponekad ograničavajuća okolnost da je maloljetniku za razgovor sa stručnjacima za mentalno zdravlje potreban pristanak roditelja. Djeca i mladi susreću se s brojnim pitanjima i dilemama, primjerice vezano za emocionalne veze, odnos s roditeljima, spolnost i slično, stoga im je podrška nužna. Još uvijek se, nažalost, ovakvo traženje pomoći percipira kao slabost i smatra se sramotnim te se i ograničava djecu u nastojanjima da zatraže podršku. Obiteljsko okruženje trebalo bi djeci pružati osjećaj sigurnosti. U istom je potrebno njegovati otvoren odnos, u kojem će djeca znati da se za svaki problem na koji naiđu mogu obratiti roditeljima. Izuzetno je važno da roditelji i djeca redovito komuniciraju, te da su djeca sigurna da se roditeljima mogu povjeriti.  

Osim među članovima obitelji, brizi o mentalnom zdravlju nužno je posvetiti veliku pozornost u odgojno-obrazovnim ustanovama: vrtićima, osnovnim i srednjim školama i fakultetima. Na tim mjestima djeca provode mnogo vremena, grade svoj karakter i odrastaju, stoga im je potrebno sigurno i uključivo okruženje koje podrazumijeva i pružanje programa socijalnih i emocionalnih vještina, te pravovremene podrške. To je jedan od načina na koji možemo pomoći djeci i mladima u razvoju vještina koje će im koristiti u ostvarenju kvalitetnih društvenih veza, te ih naučiti kako se suočiti s problemima i riješiti ih. Kad se školskom osoblju daju sredstva i alati za promicanje i modeliranje ponašanja, vrijednosti i inkluzivnosti, to poboljšava odnose nastavnika i učenika te gradi sigurne školske zajednice usmjerene podržavanju dobrobiti svih uz poboljšane ishode učenja. Mogućnost ostvarivanja ovakvog okruženja pronalazi se u primjeru kurikuluma međupredmetnih tema (posebno osobni i socijalni razvoj) koje postepeno osiguravaju prolaženje i napredak kroz sve aspekte razvoja ličnosti. Kroz školovanje nužno je promicati i tjelesno i zdravstveno obrazovanje koje bi se trebalo usmjeravati na povećanje vlastitog i tuđeg zdravlja, sigurnosti i dobrobiti uz tjelesnu aktivnost. Takav kurikulum je fokusiran na pružanje podrške učenicima u razvoju, te im donosi razumijevanje i vještine koje su im nužne za donošenje zdravih i sigurnih odluka.

Kako bismo osigurali još bolje i sigurnije okruženje za djecu i mlade, potrebno je djelovati na tri razine: organizacijskoj, pedagoškoj i relacijskoj.

  • Organizacijska razina njeguje prijateljsko, poštovano i inkluzivno okruženje, uspostavlja proaktivne politike koje se bave dobrobitima i uključenostima, pruža mogućnosti za sudjelovanje učenika te potiče snažna partnerstva s učenicima, roditeljima, njegovateljima, zajednicom i pružateljima usluga.
  • Pedagoška razina podučava vještine socijalnog i emocionalnog učenja, pruža sveobuhvatan obrazovni program zaštite mentalnog zdravlja i razvija osobne i društvene sposobnosti.
  • Relacijska razina ima visoka, ali ostvariva očekivanja za učenje i ponašanje učenika, promovira pozitivne i podržavajuće odnose učitelja i učenika, koristi pozitivne pristupe za upravljanje ponašanjem učenika, uključujući poticanje niza strategija za sprječavanje i reagiranje na nasilje, te primjećuje i intervenira kada učenici imaju problem.

Trenutno stanje u zaštiti djece s teškoćama mentalnog zdravlja i pružanje podrške djeci u tom pogledu nije zadovoljavajuće, stoji to i u Izvješću pravobraniteljice za djecu. Ne dozvolimo da nam nedostatak opredjeljenja za razvoj učinkovitih nacionalnih i regionalnih politika za programe mentalnog zdravlja djece ispusti dječja prava koja djeluju kao sigurnosna mreža – potrebno je osigurati barem minimum osnovnog standarda bez obzira na promjenjive ekonomske i političke uvjete.

Kako je tema mentalnog zdravlja prožeta kroz Festival?

12. izdanje Festivala prava djece fokusirano je na temu mentalnog zdravlja djece i mladih koja će objediniti sve programske cjeline našeg Festivala. Stručnjaci će na online panelu dijeliti svoja iskustva o mentalnom zdravlju prikupljena putem istraživanja i rada s djecom i mladima. 

Kvalitetni obiteljski filmovi u programu „Dobre vibracije“ opisuju teme poput odrastanja i prepreka s kojima se djeca susreću, zajedničko im je da su pozitivni i pružaju odlične temelje za razgovor u obitelji. Ako želite, pogledajte i naše smjernice za razgovor o filmu. 

Kako bi se o mentalnom zdravlju govorilo i u, ove godine posebno izazovnom, školskom okruženju, pripremili smo i nastavne pripreme koje su vezane uz filmove iz programa za osnovne škole „Školski objektiv“ i za srednje škole „Mislim, dakle snimam“, tako da će sudionici Festivala o ovoj temi moći raspravljati i na nastavi.

Adresa: Medveščak 53, 10 000 Zagreb
Telefon: 01/ 4844 396
Email: festivalpravadjece[at]alternator.hr
© Copyright 2020 - Festival prava djece- All Rights Reserved
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram