Inkluzivni festival

Sudjelovanje i pristup djece i mladih kulturnim i umjetničkim aktivnostima potiče razvoj kreativnog razmišljanja, njihove osobnosti i identiteta te je važan aspekt njihove uključenosti u društvo. Međutim, djeca s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom nailaze na niz prepreka u pristupu kulturi koje im onemogućuju da ostvare potpunu inkluziju. 

Unatoč rijetkim primjerima dobre prakse, među kojima je i Festival prava djece, u Hrvatskoj je veliki dio kulturnih sadržaja, pogotovo audiovizualnih, nedostupan djeci sa senzornim oštećenjima (vida ili sluha). 

Za gluhe i nagluhe osobe pripremamo i integriramo u sve filmove titl namijenjen za osobe s oštećenjem sluha, vidljiv u dnu ekrana poput uobičajenog titla. Kod svih filmova, kako stranih tako onih na materinjem jeziku, osim rečenica koje izgovaraju likovi, u titlu se pojavljuju kratka objašnjenja što se događa u zvuku filma, poput glazbe, zvučnih efekata, glasnih zvukova, iznenadnih promjena u tonu itd. Primjerice: uznemirujuća glazba, tresak, sudar automobila, glasan smijeh i sl. Jednako tako, ukoliko više osoba govori, a sve ih vidimo u slici, u titlu je potrebno identificirati čija je to rečenica, naznačiti ime, inicijale ili drugim načinima poput različitih boja titla ili smještanja titla na stranu ekrana na kojoj vidimo osobu koja govori. 

Audiodeskripcija je vrsta prilagodbe audiovizualnih sadržaja za osobe oštećenog vida. Ona podrazumijeva opis neverbalnih scena i vizualnih elemenata koje osoba s oštećenjem vida ne može sebi predočiti putem samog zvučnog zapisa. Naznačavaju se i opisuju ambijent i mjesto odvijanja radnje (npr. kuhinja, mračna soba, uska ulica, prostrana livada...), fizički opis osobe (visoka, mršav, duge kose, izražajnih očiju, s ožiljkom na licu...), opisuje se radnja koja ne proizvodi zvuk te emocionalni izrazi lica koji nisu vidljivi ili razumljivi iz govora, zvuka i šumova itd. 

Filmovi u programu Dječje stvaralaštvo i Stvaralaštvo mladih bit će tako dostupni svima, kao i prethodnih godina. Audiodeskripcijom i titlovima osiguravamo da baš svaki učenik može pratiti festivalske filmove! 

Filmovi iz programa Dobre vibracije prikazivat će se ove godine u kinima u Zagrebu i Glini. Kao i na online programima, svi filmovi u kinu također su, na jednake načine, prilagođeni gluhim, nagluhim, slijepim i slabovidnim osobama. 

Adresa: Medveščak 53, 10 000 Zagreb
Telefon: 01/ 4844 396
Email: festivalpravadjece[at]alternator.hr
Festival prava djece - 2024.
Sva prava pridržana.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content